Premis

Els premis de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

L’Acadèmia concedeix cada any diversos premis per treballs presentats. Els que estan en vigència actualment són:

· Premi en honor del Dr. Francesc Salvà i Campillo. Es el més antic de l’Acadèmia, otorgat per primera vegada l’any 1972.
· Premi de Medicina i Sanitat Comarcals.
· Premi a la millor tesi doctoral.
· Premi llegat professor Lluís Sayé.
· Premi del doctors Salvador i Josep M. Gil-Vernet.
· Premi Assistència Sanitària Col.legial-Autogestió Sanitària Cooperativa.
· Premi del Dr. Visa Tubau.
· Premi de la Societat Catalana de Transplantaments.