La seu

L’edifici de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya

La reial Acadèmia de Medicina de Catalunya té la seu a l’edifici que fou antigament la seu del “Real Colegio de Cirugía de Barcelona” (1760 – 1843) i deprés de la Facultat de Medicina (1843 – 1906), abans del seu trasllat al carrer de Casanova. En aquest temps l’Acadèmia va tenir diferentes ubicacions, la més continuada en una casa del carrer dels Banys Nous, que havia estat procura del monestir de Scala Dei a Barcelona, des del 1835 a 1929.

L’any 1929 va passar a la seu actual, que és una de les peces més importants de l’arquitectura neoclàssica a Barcelona; cal valorar principalment l’amfiteatre anatòmic, de bellesa exepcional. L’arquitecte responsable fou Ventura Rodriguez i es va bastir en poc temps. Es destinava a la formació de sirurgians per l’exèrcit i si en sobraven es podien dedicar a l’assistència de la població civil, com de fet es produí.

L’any 1843 el Col.legi de Cirugia es va transformar en “Facultat de Ciències Mèdiques” i durant dos anys reuní també l’ensenyamen de farmàcia que de seguida es va separar. L’edifici de la facultat s’havia pensat per cinquanta alumnes i arribà a tenir-ne més de mil. Es va quedar petit i tant la facultat com l’hospital van canviar d’ubicació.

Els vells edificis van modificar el seu destí. El primer que fou abandonat fou el Col.legi de Cirurgia, que no era de propietat municipal sinó de l’administració. Durant un temps fou Escola de Magisteri i més tard fou cedit a la Reial Academia de Medicina com a nova seu. La cessió per part del govern a l’Acadèmia es feu en un acte solemne presidit pel rei Alfonso XIII, amb assistència del president del govern, el 4 d’octubre de 1929.

Entre els professors que van fer aquí la seva tasca docent cal recordar els noms de Pere Virgili, el gran reformador de l’ensenyament en el segle XVIII; d’Antoni de Gimbernat, anaatòmic de prestigi europeuen el seu temp; de Santiago Ramon y Cajal, catedràtic de Barcelona de 1887 a 1892 que va fer aquí els seus treballs bàsics sobre la doctrina de la neurona.

Visites

Visites

REAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA

Carrer del Carme, 47

08001 Barcelona

93 317 16 86

secretaria(at)ramc.cat