Recepció dels acadèmics corresponents Dra. Montserrat Agut i Bonsfills i Dra. Teresa Estrach i Panella

MONTSERRATAGUT
El dimarts 15 de novembre de 2016, a les set de la tarda, aquesta Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya celebrarà sessió extraordinària per a la recepció dels Acadèmics Corresponents:
Dra. Montserrat Agut i Bonsfills, que llegirà el treball:
“La teràpia fotodinàmica antimicrobiana com estratègia per combatre les malalties infeccioses”
Dra. Teresa Estrach i Panella, que llegirà el treball:
“Micosis fungoides de la clínica a la genètica”
Els acolliran els Acadèmics Numeraris doctors, Mª Àngels Calvo i Torras i Josep Maria Mascaró i Ballester
Cada ponent disposarà d’uns vint minuts per a la seva intervenció.
L’Acadèmia us obre les portes i agrairà molt cordialment la vostra assistència.